dinsdag 18 december 2012

ICD winter break



(EN) because it very cold at the location were I made my experimental cameras. it on a temporary hold. but the Ideas keep on coming so there still things to look out to.

(NL) omdat het er kout is op de plaats waar ik mijn camera's. is tijdelijk even stop gezet maar de ideeën daar in tegen niet. dus er zijn nog altijd dingen om naar uit te kijken.

ICD S1 PAK Prototype (stereo pinhole camera 1)



(EN) PAK stands for Pinhole Adaptor Kit this one is made for the ICD S1. so its made the lens based stereo camera into a pinhole camera. and it fit work only in this try out one pinhole plat was not properly made it make a blur on the first run.

(NL) PAK staat Pinhole Adaptor Kit deze is gemaakt voor de ICD S1. daardoor word het in plaats een lens stereo camera in een pinhole camera. maar de eerste keer was één pinhole plaat niet goed dus van daar de wazige foto aan een kant

Link Lomography

Link Picasa

ICD S1 Prototype (stereo camera 1)



(EN) After the experiment with the ICD S0 I wanted to make a wooden version of it. so after some sketching and designing so it can support the weight of the 2 lenses. it was soon finished the only thing was. all do it works I wanted to make the space between the lenses bigger. so its eatery to fit al kind of lenses on it so. the Idea of the ICD S2 was soon born al do this model works nice.

(NL) na de experimenten met de ICD S0. wilden ik al snel weken aan een houten verzie hier van. zo na wat schetsen en ontwerpen zo dat het gewicht van de 2 lezen kan dragen. was het al snel klaar en het werkt allemaal goed maar toch. is er al weer een andere verzie gepland genaak de ICD S2 bij deze staan de lenzen verder van elkaar zo dat er meer verschillende lenzen op passen.

Link Lomography1 Lomography2

Link Picasa1 Picasa2

zondag 16 september 2012

ICD S0 prototype (stereo camera 0)



(EN) this is the first attempt to of making a stereo camera bases on the ICD 1 with the SLR lenses.
this fist model was just a little box.
but soon after the development of the roll film I started making the ICD S1 out of wood.

NL) hier is de eerste poging tot het maken van een stereo camera gebaseerd op de ICD 1 met zijn SLR lenzen. het eersten model wat gemaakt van een kleine doos . maar al snel na het ontwikkelen van deze film starten in met het maken van de ICD S1 die gemaakt is van hout.

Link Lomography

Link Picasa

donderdag 23 augustus 2012

ICD Illustrations



(EN) here are some of the illustrations shown made for the ICD project

(NL) hier zijn een paar illustraties van het ICD project

Link Picasa

woensdag 22 augustus 2012

ICD C1 prototype (can camera)


(EN) the ICD C1 is a soda can with a round wooden cap. so it can be a pinhole camera were I can experiment with what I can't not do with the ICD P camera's. the ICD C2 and 3 will be more like a stereo camera

(NL) de ICD C1 is een blikje met een ronde houten deksel. zodat ik het kan gebruiken als een pinhole camera. waar ik dingen me kan experimenteren wat de ICD P serie niet kan doen. de ICD C2 en 3 worden meer een stereo camera.

Link Lomography

Link Picasa

ICD P3 prototype (pinhole camera 3)



(EN) this is the ICD P3 this haves a Inverted curve in the backing plate so it will give different results than the P1 and P2

(NL) dit is de ICD P3 deze heeft een omgekeerde bocht in de achterwand zodat het een ander resultaat geeft dan de P1 en de P2

Link Lomography Link 2 Lomography

Link Picasa Link 2 Picasa

ICD P2 prototype (pinhole camera 2)



(EN) the ICD P2 is just like the P1 but have a really big curve in the backing plate so the distortion will be more apparent.

(NL) de ICD p2 is net als de P1 maar heeft een hele groten bocht in de achter want daardoor geeft het meer vervorming in de foto's

Link Lomography Lomography 2

link Picasa Picasa 2

dinsdag 14 augustus 2012

ICD on Facebook


(EN) For those how like to to fallow on ICD project on Facebook thats possible to with the fallowing

(NL) Voor de genen die de ICD project liever via Facebook volgen is dat ook mogelijk met het volgen via

link FaceBook

maandag 13 augustus 2012

ICD P1 prototype (pinhole camera 1)



(EN) Because I had a idea to have a pinhole camera with a curved backing plate. so it will create distortion. so I created the ICD P1 but after some shots I see that the curves isn't big enough. so shortly after this one I created the ICD P2 and P3 haves a Inverted curve

(NL) omdat ik het idee had om een pinhole camera te maken met een gebogen achterwand. zodat het een pinhole camera word die vervorming geeft. Daarom makten ik de ICD P1 maar na een paar foto's zag ik dat de vervorming beter kon. daarom maken ik al snel daarna de ICD P2 en de P3 die de buiging in de tegen over gestelde richting heeft.

Link Picasa Link 2 Picasa
Link Lomography Link 2 Lomography

ICD 1PK prototype (the circle camera 1)



(EN) This is the ICD 1 the PK stands for the Pentax SLR lens mount it haves. So I can use the same M42 lenses like on the ICD 0. And now also the the Pentax lenses so I can experiment with more lenses. and because it can hold Cokin A filters in side its possible to use it this model in day time to. because this model haves no shutter. so I needed to slow the shutter speed down.

(NL) dit is de ICD 1 en de PK staat voor de Pentax SLR lens montage dat dit model heeft. zo dat de zelfde M42 lenzen kan gebruiken als op de ICD 0. en nu ook de Pentax lenzen zodat met nog meer lenzen kan experimenteren. en omdat deze nu ook Cokin A filter kan gebruiken in de camera zelf. is het nu ook mogelijk om overdag foto's te maken. omdat dit model geen sluiter heeft. was het belangrijk de sluitertijden te vertragen zodat deze handmatig open en dicht kan.

to see the pictures of camera just look at the flowing links.
Link Lomography, Link 2 Lomography, Link 3 Lomography Link 4 Lomography Link 5 Lomography

Link Picasa, Link 2 Picasa, Link 3 Picasa Link 4 Picasa Link 5 Picasa

ICD 0 prototype (the circle camera 0)



(EN) This is the first ICD camera made of a shoe box. so I can look if the effect was like I expected. so I didn't have to make a hole camera just to look if will it works.

(NL) Dit is de eerste ICD camera gemaakt van een schoenen doos. zodat ik kon kijken of het effect was zo als ik verwachten. zodat niet een hele camera hoefde te maken om te zien of jet werkte naar wens.

to see the pictures of camera just look at the flowing links.
Link Lomography
Link picasa