ICD S

This are the stereo cameras models

ICD S1 PAK Prototype(EN) PAK stands for Pinhole Adaptor Kit this one is made for the ICD S1. so its made the lens based stereo camera into a pinhole camera. and it fit work only in this try out one pinhole plat was not properly made it make a blur on the first run.

(NL) PAK staat Pinhole Adaptor Kit deze is gemaakt voor de ICD S1. daardoor word het in plaats een lens stereo camera in een pinhole camera. maar de eerste keer was één pinhole plaat niet goed dus van daar de wazige foto aan een kant

Link Lomography

Link Picasa


ICD S1 Prototype


(EN) After the experiment with the ICD S0 I wanted to make a wooden version of it. so after some sketching and designing so it can support the weight of the 2 lenses. it was soon finished the only thing was. all do it works I wanted to make the space between the lenses bigger. so its eatery to fit al kind of lenses on it so. the Idea of the ICD S2 was soon born al do this model works nice.

(NL) na de experimenten met de ICD S0. wilden ik al snel weken aan een houten verzie hier van. zo na wat schetsen en ontwerpen zo dat het gewicht van de 2 lezen kan dragen. was het al snel klaar en het werkt allemaal goed maar toch. is er al weer een andere verzie gepland genaak de ICD S2 bij deze staan de lenzen verder van elkaar zo dat er meer verschillende lenzen op passen.

Link Lomography1 Lomography2

Link Picasa1 Picasa2

ICD S0 prototype


(EN) this is the first attempt to of making a stereo camera bases on the ICD 1 with the SLR lenses.
this fist model was just a little box.
but soon after the development of the roll film I started making the ICD S1 out of wood.

NL) hier is de eerste poging tot het maken van een stereo camera gebaseerd op de ICD 1 met zijn SLR lenzen. het eersten model wat gemaakt van een kleine doos . maar al snel na het ontwikkelen van deze film starten in met het maken van de ICD S1 die gemaakt is van hout.

Link Lomography

Link Picasa